Kleinzoon schenkt portretbuste verzamelaar Koenigs aan Boijmans

Museum Boijmans Van Beuningen heeft van een van de veertien erfgenamen van de verzamelaar Franz Koenigs (1881-1941) een portretbuste geschonken gekregen. De schenking is een blijk van waardering voor de goede zorg die het museum al meer dan tachtig jaar draagt voor de collectie. De schenker behoort niet tot de groep van zes erven die de afgelopen 22 jaar voortdurend juridische procedures in verband met eigendomsclaims heeft gevoerd, welke keer op keer zijn afgewezen.

337199 8445 f87cb5 large 1572870271

De sculptuur van de hand van de Duitse beeldhouwer Ludwig Cauer dateert uit 1930 toen Koenigs als zakenman en verzamelaar op zijn hoogtepunt was. De economische en politieke crisis van de jaren 1930 zou Koenigs daarna het verzamelen nagenoeg onmogelijk maken.

 

Zijn in 1931 als zekerstelling voor een banklening gebruikte collectie gaf Koenigs in 1935 in bruikleen aan Museum Boijmans, dat daarmee ineens internationale faam verwierf. Toen hij in april 1940 deze collectie in betaling gaf aan zijn schuldeisende bank, verkocht deze de collectie direct daarna aan havenmagnaat D.G. van Beuningen. Deze schonk het grootste deel vervolgens aan de museumstichting. Iedereen was opgetogen, inclusief de verzamelaar.

De afgelopen 22 jaar is het museum, maar ook de gemeente Rotterdam en de Nederlandse Staat, voortdurend geconfronteerd geweest met eigendomsclaims van kleindochter Christine Koenigs, mede optredend namens vijf andere van de in totaal veertien erfgerechtigde (achter)kleinkinderen. Begin maart dit jaar werd de laatste claim ook in hoger beroep afgewezen door het gerechtshof in Den Haag.

 

Floris Koenigs, een broer van claimante Christine Koenigs, doet de schenking als blijk van waardering, mede namens andere erven die de jarenlange claims niet ondersteunden, voor de wijze waarop het museum sinds 1935 de Koenigs Collectie heeft verzorgd en de naam van de verzamelaar hoog in het vaandel heeft gehouden. Hiermee volgt hij het voorbeeld van zijn grootvader Franz Koenigs die, toen hij vernam dat zijn collectie van de bank was aangekocht door Van Beuningen en voor altijd bijeen zou blijven in Museum Boijmans, uit vreugde nog twee bijzondere tekeningen schonk ter completering. Diens kleinzoon volgt ook het voorbeeld van de erven van de jongste zoon van de verzamelaar, mr. W.O. Koenigs (voormalig voorzitter van de Vereniging Rembrandt), die in 2016 een geschilderd portret van de beroemde verzamelaar aan het museum schonken.

Download PDF
Download PDF
berichten