Directievoering Museum Boijmans Van Beuningen

Na het vertrek van Sjarel Ex richten directeur Ina Klaassen en artistieke staf zich de komende jaren op het cultuurplan van het museum: het museum koerst met kennis, ervaring en talent op de toekomst af.

Favicon for boijmans.pr.co Klik hier voor hoog resolutie beeldmateriaal  boijmans.pr.co

Na het afscheid van Sjarel Ex op 30 september jl. heeft de Raad van Toezicht van het museum besloten voorlopig niet op zoek te gaan naar een artistiek directeur als opvolger naast Ina Klaassen, nu enig en algemeen statutair directeur van Museum Boijmans Van Beuningen.  

De turbulente en complexe context waarin het museum zich bevindt, met de grootschalige renovatie van het oude museumpand, vereist een vaste koers en continuïteit in de aansturing van het museum. De opdracht van Klaassen en team is het museum door deze transitie te loodsen en de organisatie klaar te maken voor de opening van het gerenoveerde en vernieuwde museum in 2029. Binnen de museumorganisatie is veel kennis, ervaring en talent beschikbaar waarmee de periode richting de heropening wordt overbrugd en waarin het volle vermogen van het depotgebouw en Zuid Boijmans Van Beuningen wordt ontwikkeld, maar waarin tevens de transitie naar het museum van de toekomst gedegen wordt voorbereid.  

Ina Klaassen schreef mee aan de visie voor het museum van de toekomst, die het fundament vormt voor de koers van de renovatie van het museumgebouw en de aanwezigheid van het museum in de stad, zoals de ontwikkeling van de locatie van het museum in Rotterdam-Zuid. Klaassen trad in 2019 aan als statutair directeur bestuurder en vormde samen met Sjarel Ex het bestuur van het museum. Bij haar aantreden als directeur bestuurder had ze de grote projecten, waaronder de realisatie van het depot, onder haar hoede en heeft ze ingezet op organisatieontwikkeling.

"In de komende periode wil Boijmans de fantastische collectie zo goed mogelijk zichtbaar houden in Rotterdam, maar ook daarbuiten; de ster van Boijmans moet blijven stralen. Het programma van het museum, waarin het museum zich verhoudt tot de actualiteit en internationale ontwikkelingen in de kunst heeft plaats in het depot en op Zuid, maar zal ook op andere plaatsen buiten de muren van het museum te zien zijn. Ik verheug me er op om dit met de artistieke staf vorm te geven. Boijmans kijkt uit naar de besluitvorming over de renovatie van het museum in het voorjaar van 2023, en hoopt op een spoedige heropening van het museum.” (Ina Klaassen)

“Sinds haar aantreden als directeur bestuurder naast Sjarel Ex heeft Ina Klaassen zich bewezen als een belangrijke steunpilaar voor het museum. Niet alleen zakelijk en organisatorisch, maar ook bij de renovatie van het museum zijn haar kennis en ervaring onmisbaar. De Raad van Toezicht is van mening dat de toekomst van het museum bij haar en de artistieke staf in goede handen is.” (Raad van Toezicht)

Tonen in transitie 

Museum Boijmans Van Beuningen is op tal van terreinen actief met de presentatie van, onderzoek naar, en zorg voor de collectie. Bezoekers missen de collectie, hierom wordt er in het depot zoveel mogelijk gepresenteerd, via restauraties, onderzoekspresentaties of tentoonstellingen met collectiehoogtepunten. Internationaal prijken topstukken uit de collectie in musea over de hele wereld. In het florerende depotgebouw wordt de collectie verzorgd en kijkt het publiek mee achter de schermen van een museum dat tot de wereldtop behoort. Er is ook de locatie in Rotterdam-Zuid, waar wordt samengewerkt met de buurt, waar makers werk ontwikkelen en tentoonstellen, en educatieve programma’s worden gedeeld met de kleinsten tot aan studenten in het beroepsonderwijs.  

Over Museum Boijmans Van Beuningen

Museum Boijmans Van Beuningen – Museum, Depot, Zuid

Contactgegevens

Gerelateerde thema's

Ontvang het laatste Museum Boijmans Van Beuningen nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL