Rotterdamse cultuurinstellingen tekenen voor diversiteit

De instellingen in de Rotterdamse Culturele Basis (RCB) willen zich actief inzetten voor meer diversiteit en inclusie op de werkvloer. Daarom ondertekenen zij op Diversity Day, 5 oktober 2021, het Charter Diversiteit. De RCB bestaat naast Museum Boijmans Van Beuningen uit: De Doelen, Kunsthal, Luxor Theater, Maritiem Museum Rotterdam, Rotterdams Philharmonisch Orkest, Theater Rotterdam en Theater Zuidplein.

De ondertekening van het handvest vindt plaats in het Maritiem Museum Rotterdam tijdens een middagprogramma, waarbij de instellingen hun plannen voor diversiteit en inclusie toelichten. Ook wethouder Kasmi van Onderwijs, Cultuur en Toerisme is hierbij aanwezig. Na ondertekening gaat iedere partij aan de slag met een plan van aanpak. Met de ondertekening wil de RCB gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen voor een diverse culturele sector in Rotterdam.

Museum Boijmans Van Beuningen werkt er aan een afspiegeling van de stad te zijn wat betreft personeel, publiek, programma en partners. Per 1 september is Mourad El Moussati als adviseur diversiteit aangesteld om samen met de hele organisatie actief aan diversiteit en inclusie te werken. Een belangrijke volgende stap. Ina Klaassen en Sjarel Ex - directie Museum Boijmans Van Beuningen

Werkgevers die het Charter Diversiteit ondertekenen, streven naar meer diversiteit en inclusie op de werkvloer, wat deel uitmaakt van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bedrijven worden met dit handvest gestimuleerd om een concrete uitdaging op het gebied van diversiteit en inclusie vast te stellen. Dit kan gaan om arbeidsvermogen, etnisch-culturele diversiteit, maar ook om gender, leeftijd of LHBTIQ+. Op dit moment hebben ruim 300 Nederlandse bedrijven het Charter Diversiteit ondertekend.

Over Museum Boijmans Van Beuningen

Museum Boijmans Van Beuningen โ€“ Museum, Depot, Zuid

Contactgegevens

Gerelateerde thema's

Ontvang het laatste Museum Boijmans Van Beuningen nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL