Nieuwe Conservator Oude Meesters voor Boijmans

Ruben Suykerbuyk wordt de nieuwe conservator Oude Meesters bij Museum Boijmans Van Beuningen. Suykerbuyk volgt Friso Lammertse op die vorig jaar een overstap maakte naar het Rijksmuseum.

Vanaf april 2021 wordt de afdeling conservatoren van Museum Boijmans Van Beuningen verrijkt met de komst van oude kunstconservator Ruben Suykerbuyk (Antwerpen, 1989). De Belgische kunsthistoricus en huidig postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit van Gent, heeft de oude kunst uit de Nederlanden (vijftiende - zeventiende eeuw) als expertisegebied en kent daardoor de Boijmans collectie goed. Bij het Rotterdamse museum en depot zal de nieuwe conservator zich bezig houden met onderzoek en verzorging van de collectie oude meesters, met werken van Van Eyck, Bosch, Bruegel en Titiaan, tot Rembrandt en verder. Voorganger Friso Lammertse nam in maart 2020 na 28 jaar afscheid van Rotterdam.

 

Ruben Suykerbuyk: “Ik heb de enthousiaste ambitie om mijn kunsthistorische kennis en passie te delen met elke museumbezoeker door gevarieerde publiekscommunicatie te combineren met degelijk wetenschappelijk onderzoek. Ik kijk uit naar de opening van het depot komend jaar, en ben vereerd om het nieuwe Boijmans mee te mogen vormgeven.”

Sjarel Ex en Ina Klaassen, directie Boijmans: “Wij zijn zeer verheugd om deze gedreven conservator aan ons team toe te voegen. We kijken uit naar zijn mooie tentoonstellingen, onderzoek en liefde voor de oude kunstcollectie.”

 

Kunstwetenschapper

De in Antwerpen geboren en in Essen getogen Suykerbuyk is doctor in de kunstwetenschappen en in de geschiedenis. Hij deed werkervaring op in het Kunsthistorisches Museum in Wenen en de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten in Brussel. Suykerbuyk ontving verschillende prijzen en stipendia waaronder de Rogier van der Weyden Prize (2012), de Dr. Alfred & Isabel Bader Prize (2013), het James Loeb Fellowship aan het Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München (2018) en een mandaat van het Bijzonder Onderzoeksfonds van de Universiteit Gent (2018-2021). Hij co-redigeerde het boek Art after Iconoclasm. Painting in the Netherlands (1566-1585), Turnhout (Brepols) 2012, en publiceerde onlangs de monografie The matter of piety. Zoutleeuw’s church of Saint Leonard and religious material culture in the Low Countries (c. 1450-1620), Leiden & Boston (Brill) 2020. Suykerbuyk is daarnaast redacteur van het kunsthistorisch tijdschrift Simiolus, en publiceerde talrijke wetenschappelijke artikelen.

De collectie oude schilder- en beeldhouwkunst van Museum Boijmans Van Beuningen omvat circa 1.400 werken en gaat uit van kunstenaars geboren voor 1817 (het geboortejaar van Johannes Bosboom). De collectie bevat een klassieke, geografische chronologische classificering van kunst van de vijftiende tot het begin van de negentiende eeuw, van Nederlandse en buitenlandse kunstenaars. Hierdoor kan het museum de Nederlandse kunst in een bredere Europese context tonen met oog voor wederzijdse beïnvloeding en uitwisseling. Sterke punten van deze deelcollectie zijn het unieke ensemble vijftiende- en zestiende-eeuwse schilderkunst uit de Nederlanden (Jan van Eyck, Jheronimus Bosch en Pieter Bruegel), dat een belangrijk zwaartepunt vormt in zowel het presentatie- als het verzamelbeleid, de zeventiende-eeuwse Hollandse en Vlaamse schilderkunst (met 500 werken de grootste deelcollectie) met topstukken van onder meer Carel Fabritius, Gabriël Metsu, Rembrandt, Bartholomeus van der Helst, Pieter Jansz. Saenredam, Rubens en Van Dijck en enkele belangrijke stukken uit de Franse en Duitse kunst, zoals schilderijen van Barthélémy d’Eyck, en een paneel van Dürer. Het museum bezit ook een bescheiden maar hoogwaardige collectie Italiaanse schilderkunst van de veertiende tot en met de achttiende eeuw, met werk van Fra Angelico, Titiaan, Veronese, Tiepolo en Guardi. De negentiende-eeuwse Hollandse romantische schilderkunst is eveneens goed vertegenwoordigd.

De basis voor de collectie oude beeldhouwkunst van circa 300 objecten werd gelegd tijdens het directoraat van Hannema (1921-45). In 2014 werd de collectie verrijkt met de uitzonderlijke verzameling Middeleeuwse houtsculptuur uit voornamelijk de Zuidelijke Nederlanden van Jacques Schoufour. De collectie van West-Europese middeleeuwse hout- en steensculpturen, is daarmee na die van het Rijksmuseum en Museum Catherijneconvent de belangrijkste van het land. Daarnaast bezit Museum Boijmans Van Beuningen een bijzondere groep zestiende-eeuwse Italiaanse bronssculpturen waaronder werk van Giambologna. Deze groep bronzen is uiterst belangrijk voor de Collectie Nederland.

 

Museum Boijmans Van Beuningen is een veelzijdig en eigenzinnig museum in het hart van de havenstad Rotterdam. Het museum laat de bezoeker kennismaken met de westerse kunstgeschiedenis van de middeleeuwen tot nu. Museum Boijmans Van Beuningen bezit een collectie op wereldniveau, staat voor vrijheid van expressie, met respect voor ideeën en een uitdagend perspectief. Het museum doet dit door beeldende kunst en vormgeving uit heden en verleden levendig en aantrekkelijk aan te bieden. Ook het verzamelen, onderzoeken, documenteren, restaureren, conserveren en ontsluiten gebeurt in samenhang. Het museum brengt zo kennis en inzichten samen en biedt iedereen de mogelijkheid door de kunstgeschiedenis te dwalen, van de middeleeuwen tot nu. In 2019 is het museum een noodzakelijke renovatie ingegaan. Deze zal naar verwachting zeven jaar in beslag nemen. Het programma loopt door in deze Transit-periode en sleutelstukken uit de hoog aangeprezen collectie blijven zichtbaar bij de buren en in Rotterdamse schoolklassen. Ook reist de collectie naar de wereldtop van musea. Ondertussen vordert de bouw van Depot Boijmans Van Beuningen, het eerste publiek toegankelijke kunstdepot ter wereld dat in 2021 opent en waar de ruim 151.000 kunstwerken veilig worden getoond en verzorgd.

Voor een portret van Ruben Suykerbuyk zie de mediakit.

 

Over Museum Boijmans Van Beuningen

Museum Boijmans Van Beuningen – Museum, Depot, Zuid

Contactgegevens

Gerelateerde thema's

Ontvang het laatste Museum Boijmans Van Beuningen nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL