Van Eyck naar Gent

Voor het eerst leent Boijmans zijn vijftiende-eeuwse kroonjuweel van Jan Van Eyck uit aan een ander museum. Vanaf 1 februari is het schilderij ‘De drie Maria’s aan het graf’ van Jan van Eyck, de enige in Nederland, te zien in de grote Van Eyck tentoonstelling in België.

Museum Boijmans Van Beuningen is lending its fifteenth-century crown jewel by Jan Van Eyck to another museum for the first time. From 1 February, the painting The Three Marys at the Grave, the only work by Jan van Eyck in the Netherlands, can be seen in the major Van Eyck exhibition in Belgium.


Beeldmateriaal is voor pers kosteloos te gebruiken met vermeldingen van de fotograaf en de naam van het Museum of Depot Boijmans Van Beuningen. Voor meer informatie (https://www.boijmans.nl/pers).

Images can be used for press free of charge with mention of the photographer and Museum Boijmans Van Beuningen or Depot Boijmans Van Beuningen. For more information (https://www.boijmans.nl/en/press).