Dancing Museums

Welke conventies bepalen hoe een bezoeker door een museum beweegt? Choreograaf Ingrid Berger Myhre, verbonden aan het Rotterdamse Dansateliers, doet twee jaar lang onderzoek naar deze vraag bij meerdere tentoonstellingen van 'Boijmans bij de Buren'.

Which conventions determine how a visitor moves through a museum? Choreographer Ingrid Berger Myhre, affiliated with Dansateliers in Rotterdam, will spent two years reseaching this question at several exhibitions of 'Boijmans Next Door'.