Dancing Museums

Welke conventies bepalen hoe een bezoeker door een museum beweegt? Choreograaf Ingrid Berger Myhre, verbonden aan het Rotterdamse Dansateliers, doet twee jaar lang onderzoek naar deze vraag bij meerdere tentoonstellingen van 'Boijmans bij de Buren'.

Which conventions determine how a visitor moves through a museum? Choreographer Ingrid Berger Myhre, affiliated with Dansateliers in Rotterdam, will spent two years reseaching this question at several exhibitions of 'Boijmans Next Door'.


Beeldmateriaal is voor pers kosteloos te gebruiken met vermeldingen van de fotograaf en de naam van het Museum of Depot Boijmans Van Beuningen. Voor meer informatie (https://www.boijmans.nl/pers).

Images can be used for press free of charge with mention of the photographer and Museum Boijmans Van Beuningen or Depot Boijmans Van Beuningen. For more information (https://www.boijmans.nl/en/press).