Verhuizing kunstwerken

Alle kunstwerken hebben het museum verlaten - in het kader van de grootschalige renovatie en vernieuwing van het museum. Na een verhuizing van zeven maanden is Museum Boijmans Van Beuningen leeg. In 2026 opent het museum de deuren opnieuw. Vanaf 2021 komt de collectie (151.000 kunstwerken) weer bijeen in het dan te openen Depot Boijmans Van Beuningen - het eerste volledig publiek toegankelijke kunstdepot ter wereld.

All art works have left the museum to make way for the largescale renovation and renewal of the museum. After the seven month move, Museum Boijmans Van Beuningen is empty. In 2026, the museum opens again. The collection (151.000 art works) will come together in Depot Boijmans Van Beuningen, the world's first publicly accessible art depot in the world, which opens in 2021.


Beeldmateriaal is voor pers kosteloos te gebruiken met vermeldingen van de fotograaf en de naam van het Museum of Depot Boijmans Van Beuningen. Voor meer informatie (https://www.boijmans.nl/pers).

Images can be used for press free of charge with mention of the photographer and Museum Boijmans Van Beuningen or Depot Boijmans Van Beuningen. For more information (https://www.boijmans.nl/en/press).