De collectie als tijdmachine / The Collection as Time Machine - permanent te zien / permanently on view

De vaste collectie van Museum Boijmans Van Beuningen is nu in een totaal andere opstelling te zien. Emeritus hoogleraar en kunstenaar Carel Blotkamp heeft een nieuwe indeling bedacht die naar verwachting bezoekers zal verleiden tot langer kijken. ‘Ik wil slow watching bevorderen.’


Museum Boijmans Van Beuningen’s permanent collection is now shown in a totally new series of displays. Carel Blotkamp, artist and emeritus professor of the history of art at the VU University in Amsterdam, has conceived a new display that he hopes will seduce visitors into spending more time with the works of art. ‘I want to encourage slow looking.