Wisseling wacht voorzitter Raad van Toezicht Boijmans

Per 1 januari is financieel topman Jurgen Stegmann benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht van Museum Boijmans Van Beuningen. Jan Loorbach neemt na zijn volle termijn van twee maal vier jaar afscheid van zijn voorzittersrol.

De Raad van Toezicht (RvT) van Museum Boijmans Van Beuningen nam vanwege de ommekomst van diens maximale zittingsperiode van acht jaar per 31 december jl afscheid van voorzitter Jan Loorbach. Loorbach is bekend als advocaat en deken van de Nederlandse orde van Advocaten. Voormalig Robeco topman en huidig ABN Amro commissaris Jurgen Stegmann is per de eerste van deze maand door het Rotterdamse College van B&W als diens opvolger benoemd. De Raad van Toezicht van het museum bestaat uit maximaal 7 personen en is in het leven geroepen toen het museum in 2005 werd verzelfstandigd: 

 

Jan Loorbach (1947): “Ik kijk terug op acht dynamische Boijmansjaren waarin ik mocht helpen toezien op een organisatie die zich onderscheidt door een bijzondere combinatie van gedisciplineerde bedrijfsvoering, museale allure en een visionaire en proactieve aanpak van de huisvesting. Naast de museumexploitatie die op hoog niveau plaatsvond, speelden de enorme projecten als de realisatie van het depot en de renovatie en upgrading van het bestaande museum; beide ongebruikelijke en slopende uitdagingen. Opvallend bij Boijmans waren de degelijke, verantwoorde en sociale bedrijfsvoering, iets dat je in de culturele sector nog wel eens anders ziet. Dat ik hier een rol in heb mogen spelen, stemt trots en dankbaar.

Jurgen Stegmann (1960): “Ik beschouw mijzelf als Rotterdammer, cultuurconsument en amateur-kunstkenner. Het is voor mij een eer en uitdaging om een zo voorname culturele instelling te mogen bijstaan. Het zijn woelige tijden voor het museum met de pandemie, de opening van het depot in het vooruitzicht, en een langjarige verbouwing die in fasen het museum voor de 21ste eeuw klaar maakt. Directie en staf beheren een fantastische collectie en plaatsen het museum midden in de maatschappij met veel creativiteit en innovatieve concepten, visie, oog voor culturele diversiteit en actieve educatie van het publiek. Het museum zal zich de komende jaren hernieuwd  presenteren aan de buitenwereld, en ik verwacht dat naast die zichtbaarheid en de actieve participatie in de samenleving het museum zijn rol als brede culturele instelling nog meer zal waarmaken in Rotterdam en ook ver daarbuiten.”

 

Sjarel Ex en Ina Klaassen, directie/bestuur Boijmans: “Wij zijn Jan Loorbach zeer erkentelijk voor de toewijding waarmee hij in de afgelopen acht jaar voorzitter was van onze Raad van Toezicht. Zijn passie voor de kunst, juridische kennis en grote netwerk is voor het reilen en zeilen van het museum van grote betekenis geweest. Met de wisseling van de wacht begint tevens een nieuwe periode van (her)opening en vernieuwing. Een tijd waar we naar uitzien en waarin wederom een nieuwe topman met stevige Rotterdamse roots aantreedt die zich aan het museum verbindt. Met Jurgen Stegmann kijken we uit naar de opening van het depot en van het museum van de toekomst.” 

 

Museum Boijmans Van Beuningen is een veelzijdig en eigenzinnig museum in het hart van de havenstad Rotterdam. Het museum laat de bezoeker kennismaken met de westerse kunstgeschiedenis van de middeleeuwen tot nu. Museum Boijmans Van Beuningen bezit een collectie op wereldniveau, staat voor vrijheid van expressie, met respect voor ideeën en een uitdagend perspectief. Het museum doet dit door beeldende kunst en vormgeving uit heden en verleden levendig en aantrekkelijk aan te bieden. Ook het verzamelen, onderzoeken, documenteren, restaureren, conserveren en ontsluiten gebeurt in samenhang. Het museum brengt zo kennis en inzichten samen en biedt iedereen de mogelijkheid door de kunstgeschiedenis te dwalen, van de middeleeuwen tot nu. In 2019 is het museum een noodzakelijke renovatie ingegaan. Deze zal naar verwachting zeven jaar in beslag nemen. Het programma loopt door in deze Transit-periode en sleutelstukken uit de hoog aangeprezen collectie blijven zichtbaar bij de buren en in Rotterdamse schoolklassen. Ook reist de collectie naar de wereldtop van musea. Ondertussen vordert de bouw van Depot Boijmans Van Beuningen, het eerste publiek toegankelijke kunstdepot ter wereld dat in 2021 opent en waar de 151.000 kunstwerken veilig worden getoond en verzorgd.

 

Klik hier voor beeldmateriaal (portretten) van de twee voorzitters

Over Museum Boijmans Van Beuningen

Boijmans Van Beuningen – een huis voor verbeelding, inspiratie en creativiteit

Perscontacten

Gerelateerde onderwerpen