Boijmans werkt aan gelijke kansen voor kinderen op Zuid

Museum Boijmans Van Beuningen verzorgt vanaf dit schooljaar lessen op Rotterdam Zuid binnen het ‘Nationaal Programma Rotterdam Zuid’. Met Boijmans kunst- en cultuurlessen als onderdeel van de ‘verlengde leertijd’ krijgen kinderen uit Zuid meer kans om hun talenten te ontdekken en ontwikkelen.

Favicon for boijmans.pr.co Download hier hoge resolutie beelden boijmans.pr.co

De verlengde leertijd-lessen worden gegeven in Boijmans Hillevliet, de luisterpostlocatie van het museum in Rotterdam Zuid. Het programma dat deze extra lessen mogelijk maakt komt uit de koker van het NPRZ (Nationaal Programma Rotterdam Zuid). Met dit programma werken Rijk, de gemeente Rotterdam, coöperaties, zorginstellingen, schoolbesturen, bedrijfsleven, politie en Openbaar Ministerie samen aan een gezonde toekomst voor Rotterdam Zuid. Ambitie hiervan is het opleidingsniveau, arbeidsparticipatie en woonkwaliteit in twintig jaar te laten stijgen naar het gemiddelde van de vier grote Nederlandse steden. Met de verlengde leertijd geven de verschillende partijen van het NPRZ vanuit een gedeelde pedagogische en didactische visie extra aandacht aan de deelnemende kinderen om hen gelijke kansen te bieden op een succesvolle toekomst. De verlengde leertijd-lessen zijn beschikbaar gemaakt voor alle leerlingen uit de zogenaamde Children’s Zone; die de zogenaamde focuswijken van Rotterdam Zuid omvatten (Feijenoord, Afrikaanderwijk, Hillesluis, Bloemhof, Tarwewijk, Carnisse en Oud Charlois).

 

Sport en Cultuur Club Hillesluis

Museum Boijmans Van Beuningen verzorgt in schooljaar 2020-2021 drie dagen in de week lessen aansluitend op de schooltijd. Museumdocenten en cultuurcoaches vanuit het museum geven les aan basisschoolleerlingen van drie scholen in de directe omgeving van Hillevliet: de Savornin Lohmanschool, de Willem van Oranjeschool en de Bogermanschool. Tijdens de lessen ontdekken basisschoolleerlingen de wereld van kunst en cultuur en gaan ze zelf aan de slag. De lessen van de verlengde leertijd worden mede gefaciliteerd door welzijnsinstelling Humanitas die in het Huis van de Wijk verschillende aanbieders samenbrengt om een divers, kwalitatief aanbod neer te zetten. Dit doen ze onder de noemer Sport en Cultuur Club Hillesluis, waar deze programmalijn van Boijmans deel van is.

 

Museum Boijmans Van Beuningen

Hoe kan Museum Boijmans Van Beuningen relevanter worden voor alle Rotterdammers? Die vraag heeft het museum zichzelf gesteld. Het museum is ‘in transitie’: het museumgebouw is gesloten maar de organisatie staat open voor experiment en vernieuwing. De transitieperiode is een kans om te leren van het publiek, de gemeenschappen in de stad en van partners. Ook is het een kans om het museum te verbinden met nieuwe generaties, kunstenaars en verzamelaars. Daarom heeft het museum een leer- en luisterpost gevestigd in het Huis van de Wijk, waar samenwerkingen met talentvolle makers, maatschappelijke partners, scholen en sleutelfiguren uit de buurt tot stand komen.

 

Over Museum Boijmans Van Beuningen

Boijmans Van Beuningen – een huis voor verbeelding, inspiratie en creativiteit

Perscontacten

Gerelateerde onderwerpen