Nieuw kinderbestuur gezocht

Robots, meer kleur en samenwerking; het zijn enkele van de aanbevelingen van het Boijmans kinderbestuur dat vandaag afscheid neemt. In oktober wordt het nieuwe bestuur geïnstalleerd. De zoektocht naar nieuwe leden is hierbij gestart.

Gelatin_Vorm_Fellows_Attitude_Museum_Boijmans_Van_Beuningen-0a.jpg
  • jpg

Meedenken over het beleid, programmering en identiteit van het museum; basisschoolleerlingen uit Rotterdam kunnen ook komend schooljaar hun stem laten horen door zich op te geven als bestuurslid voor het kinderbestuur van Museum Boijmans Van Beuningen. Het eerste bestuur, bestaande uit acht leden, werd in 2016 aangesteld. Nu, twee jaar later start de zoektocht naar een derde groep kinderen die een schooljaar lang nauw betrokken zal zijn bij alles dat er in het museum gebeurt. Naar verwachting blijft de helft van het huidige bestuur nog een jaar langer en starten komend schooljaar vier nieuwe bestuursleden. Kinderen tussen 8-12 jaar mogen solliciteren tot 23 september 2018 via https://www.boijmans.nl/boijmans-kinderbestuur Doorvertellen mag!

Kernwaarden

Het huidige bestuur bestaat uit negen leden: Louk (11), Helena (10), Wessel (11), Rosalie (12), Issa (12), Mette (11), Mirthe (10), Fabian (11), Hannah (11). Deze kinderen, afkomstig uit verschillende wijken in Rotterdam, hebben zich ingezet om het museum nog kindvriendelijker te maken en nog geliefder bij hun eigen leeftijdsgenoten. Rotterdammers zijn geïnterviewd, personeel is aan het werk gezet, er zijn kunstenaars ontmoet en er is onderzoek gedaan naar de rol van het museum. Op de steeds terugkerende vraag, wat is de betekenis van Museum Boijmans Van Beuningen in de stad Rotterdam, formuleerden het kinderbestuur zeven waarden: In het museum… #is geschiedenis, #is iedereen welkom, #is alles kunst, #word je verrast, #word je verliefd, #maak je zelf verhalen, #ben je actief samen.

De volgende aanbevelingen werden opgesteld:

1.        We verwachten de nieuwste technieken, zoals persoonlijke robots die je uitdagen bij de kunst.

2.        Als je in het museum bent, raak je zelf geïnspireerd en krijg je allemaal ideeën. Het zou mooi zijn als het museum daar ook iets mee doet. Bijvoorbeeld dat bezoekers iets meekrijgen bij informatiebalie of een hele tentoonstelling waarbij je van alles kunt doen.

3.        Het museum is een plek waar van alles is te ontdekken, maar we vinden dat het museum meer mag uitnodigen om samen dingen te doen. Het lijkt ons leuk om een activiteiten of tentoonstelling te hebben waarin je niet zonder elkaar kunt en elkaar echt nodig hebt om de kunst te ontdekken en er over te leren.

4.        Er mogen wel meer kleuren in het museum.

Directeur Sjarel Ex: De aanbevelingen van het kinderbestuur worden serieus genomen en meegenomen in de plannen voor toekomstige tentoonstellingen en beleid.
Twintig procent kinderen in 2020

De 'gemiddelde museumbezoeker' is volgens onderzoek een hoger opgeleide kunstliefhebber van middelbare leeftijd. Het museum heeft zichzelf de ambitie gesteld het aandeel kinderen te vergroten naar 20 procent van het totale bezoek in 2020. Dat kan niet zonder de doelgroep actief bij het beleid te betrekken. Het aanstellen van het Kinderbestuur maakt deel uit van dat plan.

Taken van het kinderbestuur

Het bestuur komt minimaal een keer per maand bijeen voor een ‘kinderbestuursvergadering’ waar onder andere wordt gesproken over de activiteiten van de Boijmans club, met ruim 2.500 leden onder de 12 jaar. Op verschillende momenten heeft het kinderbestuur zelf een rol in het activiteitenprogramma; het verrichten van een opening, het geven van een rondleiding of het verzinnen van speciale workshops. Kinderen weten zelf het beste wat kinderen leuk vinden. De kinderbestuursleden denken tevens mee over het algemene beleid van het museum. Zij gaan in gesprek met de directie, conservatoren en andere medewerkers. In het bestuursjaar ervaren de leden het museum en maken zij van binnenuit kennis met de wereld van kunst en cultuur. Tegelijkertijd houden zij het museum een spiegel voor: hoe beleven kinderen het museum?  

In 2018 is het kinderbestuur mogelijk gemaakt door PWC

Noot voor de redactie

Voor meer informatie / interviewverzoeken kunt u contact opnemen met de afdeling Marketing en communicatie, telefoon +31 (0)10 - 44.19.561 of op pressoffice@boijmans.

Perscontacten