'Van kijken naar zien'

Museum Boijmans Van Beuningen leert mbo-studenten kritisch kijken

Museum Boijmans Van Beuningen werkt samen met de educatieve uitgever Codename Future aan een innovatief programma voor het mbo. 'Van kijken naar zien' stimuleert mbo-studenten om goed te kijken en kritisch na te denken aan de hand van kunst. Museumbezoek en kunstbeschouwing worden hiermee integraal onderdeel van het vak 'Burgerschap' in het mbo. Het programma bestaat uit een bezoek aan het museum en een les voor in de klas. Centraal staat het gesprek en de interactie met de student. Het programma sluit aan op de burgerschapsmethode ‘De maatschappij dat ben JIJ’ van Codename Future - die als doel heeft jongeren te vormen tot sociale zelfredzame burgers met een goed beeld van hun rol in de huidige en toekomstige samenleving.

267274 170613 fe0875 fredernst 30cm c286d8 large 1513006920

In 'Van kijken naar zien' staat het bekijken, analyseren en bespreken van kunstwerken in het museum centraal. Studenten trainen zo kritische kijk- en denkvaardigheden die belangrijk zijn voor de brede burgerschapsvorming. Tijdens een museumbezoek stappen de studenten even letterlijk een andere wereld binnen. Kunstwerken lenen zich goed voor het bekijken van dingen vanuit andere perspectieven met vragen als 'Is wat ik zie ook wat jij ziet?', 'Is er een verschil tussen een eerste indruk en een nadere kennismaking?' of ‘Bij welk kunstwerk vind jij dat een grens wordt overschreden?’. Door het samen bekijken van kunstwerken komt een gesprek over bredere thema’s op gang. Kunst biedt een veilige haven om aannames en vooroordelen boven water te krijgen en complexe thema’s bespreekbaar te maken.

Kunsteducatie integreren

Museum Boijmans Van Beuningen werkt aan een methodiek van kunstbeschouwing die aansluit bij de denk- en leefwereld van mbo-studenten en draagt op die manier bij aan een betere integratie van kunsteducatie in het mbo. In het primair en voortgezet onderwijs is de kennismaking met kunst een verplicht onderdeel van het curriculum, maar in het mbo heeft kunsteducatie geen plek. Museum Boijmans Van Beuningen vindt dat mbo-studenten zich in het museum net zo welkom moeten voelen als afgestudeerde academici. Kunstbeschouwing draagt bij aan taalvaardigheid, sociale vaardigheden, het respecteren van andermans mening en open staan voor andere visies. Vaardigheden die zeer relevant zijn voor mbo-studenten, de vakmensen van de toekomst. De les in het museum is sinds dit schooljaar, 2017/2018, te boeken en de bijbehorende lesmodule 'Kritisch denken' is naar verwachting vanaf volgend studiejaar, 2018/2019, beschikbaar. Het programma maakt deel uit van de programmaregeling ‘Kunsteducatie voor mbo’ers’, een initiatief van Fonds 21 om culturele instellingen te stimuleren kwalitatief en toegankelijk aanbod te ontwikkelen voor jongeren die een mbo-opleiding volgen. Codename Future is een social enterprise met als missie jongeren voor te bereiden op een actieve rol in de samenleving. Zij bedienen een aanzienlijk deel van de mbo-markt en geven onder andere het methodeboek 'De maatschappij dat ben JIJ' voor het vak 'Burgerschap' uit.

Museum Boijmans Van Beuningen

Openingstijden: dinsdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur

Toegangsprijs: 15 euro, jongeren t/m 18 jaar gratis toegang. Studenten ouder dan 18 jaar ontvangen 50% korting. Voor deelname aan 'Van kijken naar zien' geldt dit studiejaar een speciaal tarief van 2,50 euro per student, inclusief entree en museumles. Museumpark 18-20, Rotterdam

 

Download PDF
Download PDF
berichten